TUYỂN DỤNG CB GIÁM SÁT THI CÔNG – ĐÀO TẠO THÀNH CHỈ HUY TRƯỞNG CT