Bảo tàng Pablo Serrano

Tây Ban Nha

Thiết kế bởi: Kiến trúc sư José Manuel Pérez Latorre

Click để tham khảo vật liệu sử dụng