Nhà Làm Việc Các Cơ Quan Quốc Hội & Văn Phòng Quốc Hội (mặt ngoài)

22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Hạng mục: Ốp mặt ngoài, cột & mái sảnh tòa nhà

Thiết kế bởi: Công Ty Tư Vấn Thiết Kế CDC Bộ Xây Dựng

9.220m2

Click để tham khảo vật liệu sử dụng