THE CAPITAL INDUSTRIAL TRADING JOINT STOCK COMPANY (CITRACO)

0989 126 684

0902 054 183

0241 373 4886

Lô F, KCN Tân Hồng - Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

info@thudogroup.vn

Get in touch