Bệnh viện New Parkland

Dallas, Texas, Hoa Kỳ

Ôp tường ngoại thất

Công ty thiết kế HDR+Corgan

18,580m2

Click để tham khảo vật liệu sử dụng