SIMCO Premium Residence

C5 Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội

Ốp mái sảnh, dầm ngoại thất

PTW

10,900m2

Click để tham khảo vật liệu sử dụng

Dự án sử dụng cùng vật liệu