Đại diện

của Tập Đoàn

  

tại Việt Nam từ năm 2001

Chuyên

Tư vấn giải pháp

Vật liệu

Tính toán

Thiết kế

Gia công

sản xuất

Thi công

lắp đặt

tấm ốp kim loại ALPOLIC™ xuất xứ Nhật Bản

14 Năm

  

kinh nghiệm

  

74 DỰ ÁN

  

đã hoàn thành