Student Residence Hall, Massachusetts College Of Art & Design

ĐỊA ĐIỂM

Boston, Massachusetts, USA

TƯ VẤN THIẾT KẾ

ADD, Inc., Boston

CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

ALUCOBOND® PLUS 4mm

ẢNH

© Peter Vanderwarker courtesy of MassArt

VỊ TRI ỐP

Tường ngoại thất