The Katsumata Centre at Kardinia International College

ĐỊA ĐIỂM

Bell Post Hill, Geelong, Australia

TƯ VẤN THIẾT KẾ

James Deans & Associates

CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

ALUCOBOND® PLUS 4mm

ẢNH

© Tim Loft

VỊ TRI ỐP

Tường ngoại thất