The Parq Vancouver Hotel and Casino

ĐỊA ĐIỂM

Vancouver, Canada

TƯ VẤN THIẾT KẾ

IBI Group

CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

ALUCOBOND® PLUS 4mm

ẢNH

©Robert Stefanowicz

VỊ TRI ỐP

Tường ngoại thất