Treasure Island Resort _ Casino

ĐỊA ĐIỂM

Welch, Minnesota, USA

TƯ VẤN THIẾT KẾ

RSP Architects

CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

ALUCOBOND® PLUS 4mm

ẢNH

©Evaldas Lasys Photography

VỊ TRI ỐP

Tường ngoại thất